لوارم خانگی ، انواع دستگاه های مایکروفر برای پختن انواع غذا ، مایکروویو ، امواج نوری ، و یا المنتی

.

دستگاه مایکروفر برای پختن غذا از امواج ، مایکروویو ، یا امواج نوری ، و یا المنت هم استفاده میشود

آن دسته از دستگاههای مایکروفر که از امواج مایکروویو ، یا همان امواج رادیویی با فرکانس بالا و طول موج کوتاه که برای ارتباطات ماهواره‌اي ، تلفن همراه هم استفاده میشود ، با توجه به نوع ماده ای که به آن تابیده می شوند ، ممکن است منعکس ، منتشر یا جذب شوند ، به عنوام مثال: مواد فلزی این امواج را منعکس میکند ، مواد غیر فلزی مانند شیشه و پلاستیک آن را از خود عبور میدهند ، و موادی که از آب تشکیل شده اند مانند غذاها و وبدن انسان ، آن را جذب می کنند ، و با جذب شدن در مواد دارای آب ، دمای آن را بالا می برند ، برای آشپزی و پخت غذا نیز به کار برده می شوند

دستگاه های مایکروفر به جهت صرفه جویی در زمان آشپزی و محفوظ ماندن هرچه بیشتر ارزش غذایی مواد خوراکی محبوبیت یافته و در بسیاری از خانه ها یافت میشود
دستگاه مایکروفر های موجود در کشور ، اهم از ساخت داخل و یا وارداتی ، از تنوع بسیار برخوردار و میتوان آنها را در اشکال متنوع با کارآئی های متفاوت یافت

نمایش کالا ، در تلاش است تا دست اندرکاران دستگاه های مایکروفر ، تولید داخل و یا وارداتی را در زیر یک سقف جمع نماید ، تا شما بتوانید آنها را مقایسه کرده و ایده آل خود را بیابید