برق ، الکتریک و الکترونیک ، انواع الکترموتورها و پمپ های کوچک و بزرگ تک فاز و سه فاز

تصویر بزرگ مربوط به به انواع الکترموتورها و پمپ ها

الکترو موتور و یا موتور الکتریکی ، دستگاهی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند ، که بصورت تک فاز و سه فاز و برای کاربردهای گوناگون و در انواع متنوع در دسترس میباشند

و پمپ ها
پمپ ها نیز برای کارهای گونه گون در انواع پمپ های شناور ، سانتریفیوژ ، گریز از مرکز ، دومکشه ، طبقاتی فشار قوی ، پمپهای آتش نشانی و بسیاری دیگر در دسترس میباشند

نمایش کالا ، در تلاش است تا دست اندرکاران انواع الکترموتورها و پمپ های کوچک و بزرگ را در زیر یک سقف جمع نماید ، تا شما بتوانید آنها را باهم مقایسه کرده و ایده آل خود را بیابید