برق ، الکتریک و الکترونیک ، انواع تابلو های برق ، کنترول پنلها و سوئیچ ها ، فیورها و سایرتجهیزات به کار رفته در آنها

تصویر بزرگ مربوط به برق ، کنترل پنل ها با سوئیچ ها

تابلو برق ها که در ابعاد کوچکتر در واحدهای مسکونی باکلیدهای فیوزدار مینیاتوری استفاده میشود ، تا تابلو برق های بزرگ به همراه مدارهای فرمان و انواع سوئیچها ، فیوزها ، و تجهیزات متفاوت که در آنها قرار میگیرند ، از عناصر اصلی واحدهاي صنعتی محسوب می شوند

نمایش کالا ، در تلاش است تا دست اندرکاران انواع تابلو های برق ، کنترل پنلها ، را در زیر یک سقف جمع نماید ،  تا شما بتوانید آنها را باهم مقایسه کرده و ایده آل خود را بیابید