ماشین آلات سنگین راه سازی ، انواع لودرها ، قطعات یدکی و تعمیرگاه های آنها در نمایش کالا

 

ماشین آلات سنگین و راه سازی ،، انواع لودرها ،، جهت توسعه زیربناها و حرکت به سمت رشد اقتصادی کشور در دهه اخیر تکامل چشمگیری یافته اند

نمایش کالا ، در تلاش است تا تولید کنندگان و دست اندرکاران انواع لودرها ، تولید داخل و یا وارداتی را در زیر یک سقف جمع نماید ، تا شما بتوانید آنها را مقایسه کرده و ایده آل خود را بیابید