برق و الکتریک ، تجهیزات برقی ، روشنایی ، لوستر ، قطعات و لوازم برقی ، انواع موتور و ژنراتور